تسنیم/ موزه برادران امیدوار متعلق به دوره قاجار می باشد. برادران امیدوار پس از سه سال مطالعه در سال 1332 سفر خود را به منظور دیدن نادیده‌های جهان، با مبلغی در حدود 90 دلار آغاز کردند و در سال 1343 از سفر ده ساله خود بازگشتند.