شهر خبر/ از جمله زیبا ترین قلعه های موجود در استان قزوین، قلعه ی سنگرود است که در شمال روستای زرگرد در ناحیه کوهستانی شمال شهر قزوین قرار دارد.
بر فراز قله ی کوهی در این منطقه آثاری از بناهای ویرانه سنگی به چشم میخورد که به احتمال قوی یک قرارگاه نظامی و یا یک قلعه نظامی بوده است. هرچند جنس این بنا از سنگ بوده و از بقایای بنا این طور استنباط می شود که بنای عظیمی بوده است اما گذر زمان و بی توجهی به این اثر سبب تخریب این بنا شده است.
در پای این کوه رودخانه ای به نام سنگرود جریان دارد که در ادامه مسیر خود از دره ی زیبای دره پلنگ عبور می کند.

اکثر کتب و اسناد تاریخی به جای مانده از زمان ساسانیان به وجود قلعه ای در این نواحی اشاره ی مستقیم کرده اند. چهار طاقی هایی به سبک ساسانیان که به صورت ویرانه هایی بر قله ی کوه وجود دارد گواه این اشارات تاریخی است. از جمله این کتب و اسناد، می توان به کتاب «سرزمین قزوین» نوشته دکتر پرویز ورجاوند، اشاره کرد که هرچند معاصر است اما با تکیه بر اسناد معتبری نوشته شده است. در این کتاب قلعه سنگرود این گونه معرفی می شود: «در شمال قریه رزگرد که در ناحیه کوهستانی شمال قزوین قرار دارد و از دهات دهستان کوهپایه به شمار می رود بر فراز قله کوه آثاری از بنایی ویرانه سنگی به چشم میخورد که با حتمال یک قرارگاه و یا یک قلعه نظامی بوده است.”
کم توجهی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به این نواحی سبب شده است که هر چند مدت یکبار، سودجویان و دلالان بازار عتیقه دست به کاوش هایی در این منطقه بزنند که سبب به تاراج رفتن آثار و اجسام تاریخی شده است.