خراسان/همزمان با گسترش دايره دانش ما، تاريکي که اين دايره را احاطه مي کند هم گسترده مي شود. انيشتين
* زندگي زناشويي مثل تئاتر است، مردم صحنه زيبا و آراسته آن را مي بينند در حالي که زن و شوهر با پشت صحنه درهم ريخته و پرماجراي آن سر و کار دارند. فرانسيس بيکن
* آسايش، پاداشي است که پس از هر کار و تلاش، چشم به راه بشر است. دانته
* قدر زمان حال را بدانيد که گذشته هرگز برنمي گردد و آينده شايد نيايد. گاليلهبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد