خراسان/همزمان با گسترش دایره دانش ما، تاریکی که این دایره را احاطه می کند هم گسترده می شود. انیشتین
* زندگی زناشویی مثل تئاتر است، مردم صحنه زیبا و آراسته آن را می بینند در حالی که زن و شوهر با پشت صحنه درهم ریخته و پرماجرای آن سر و کار دارند. فرانسیس بیکن
* آسایش، پاداشی است که پس از هر کار و تلاش، چشم به راه بشر است. دانته
* قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید. گالیلهبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید