شهر حديث/ پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :
هرگز کسى از شما به خاطر گزندى که به او مى‏ رسد ، خود را به مرگ نفرين نکند . بلکه بگويد : بار خدايا ، تا زمانى که زندگى برايم بهتر است ، مرا زنده بدار و هر گاه مرگ برايم بهتر بود ، مرا بميران .

سنن أبي داود : 3108 منتخب ميزان الحکمة : 520با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد