باشگاه خبرنگاران/ پيرترين پناهجوي جهان در سن 116 سالگي از قلمرو گروه تروريستي داعش فرار کرد.
"زفير"، پيرزني 116 ساله است. او اول ژوئيه 1900 در عراق متولد شد؛ زماني که حکومت عثماني در ترکيه قدرت داشت و کشتي تايتانيک هنوز غرق نشده بود. در نوجواني وي شاهد نسل‌کشي ارامنه و پس از آن حکومت‌هاي متعدد در عراق بود.
زفير شاهد رويدادهاي مهم تاريخي بوده است و در حالي که سن او از عمر پيدايش گروه تروريستي داعش بيشتر است، قادر به ادامه زندگي در قلمرو تحت سلطه داعش نيست.
وي در فوريه گذشته به همراه خانواده خود و 500 هزار ايزدي خانه خود را که به تصرف تروريستهاي داعش درآمده بود رها کرد و با عبور از درياي اژه خود را به جزيره لسبوس يونان رساند.
وي در حال حاضر به همراه خانواده خود در اين جزيره زندگي مي کند.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد