بازده/ در پنجاه سال گذشته تحقيقات زيادي روي روانشناسي شاد بودن صورت‌گرفته‌است. فهميدن آن‌چه آدم‌ها را در زندگي‌شان شادتر مي‌کند، گام مهمي براي شادتر کردن زندگي خودتان است.
در اين‌جا ۲۰ حقيقت شگفت‌انگيز را درباره‌ي شاد بودن مي‌بينيد.

۱. ژن و تربيت خانودگي‌تان تنها نيمي از ميزان شادي شما را تشکيل مي‌دهد.

۲. فقط ۱۰ درصد از شادي‌تان ناشي از رويدادهاي خارجي است.

۳. چشم‌انداز شما به زندگي و آن‌چه شما با زندگي‌تان مي‌کنيد، ۴۰ درصد از ميزان شادي شما را تشکيل مي‌دهد. اين مورد شامل دوستي‌هاي‌تان، کار و حضورتان در جامعه مي‌شود.

۴. هرچه‌قدر سنتان بالاتر برود زندگي آسان‌تر و شادتر مي‌شود. پژوهشي که در سال ۲۰۰۵ توسط “مرکز کنترل و پيشگيري از بيماري‌هاي ايالات متحده” انجام شد نشان داد افراد بين سنين ۲۰ تا ۲۴ سال ۴/۳ از روزهاي ماه را غمگين هستند. آن‌هايي که بين سنين ۶۵ تا ۷۴ سال هستند، فقط ۳/۲ از روزهاي ماه را غمگين هستند.

۵. اگر فقط سه روز در هفته و هر بار ۲۰ دقيقه ورزش داشته باشيد، بعد از شش ماه ۱۰ تا ۲۰ درصد شادي شما افزايش مي‌يابد.

۶. هرچقدر شادتر باشيد بدن‌تان پادتن بيش‌تري توليد مي‌کند- درحقيقت تا ۵۰ درصد بيش‌تر.

۷. در ايالات متحده، تعداد آدم‌هاي داراي افسردگي باليني ۳ تا ۱۰ درصد بيش‌تر از اجدادشان در همين سن است.

۸. آدم‌هاي شاد معمولا درآمد بيش‌تري در مقايسه با آدم‌هاي ناشاد و غمگين دارند.

۹. زنان در حدود سن ۳۷ سالگي ناشادترين دوران خود را طي مي‌کنند و مردان حدودا در ۴۲ سالگي.

۱۰. رقص شادي را زياد مي‌کند.

۱۱. تاسيسات و اماکن ورزشي و مراکز آموزشي ميزان کلي شادي را در جامعه افزايش مي‌دهند.

۱۲. پول شادي مي‌خرد. آن‌ها که مي‌توانند نيازهاي ابتدايي‌شان را تامين‌کنند از کساني که اين توانايي را ندارند، شادتر هستند.

۱۳. پول شادي نمي‌خرد. بعد از تامين نيازهاي اوليه، پول بيش‌تر هيچ تاثيري روي ميزان شادي‌تان ندارد.

۱۴. آدم‌هايي که با کسي در رابطه هستند شادتر از آدم‌هاي تنها هستند، هرچند…

۱۵. آدم‌هاي شادتر با احتمال بيش‌تري رابطه‌شان را حفظ مي‌کنند.

۱۶. آموزش و آگاهي شما را شادتر از سايرين نمي‌کند.

۱۷. شادي رايحه‌ي خاصي دارد. آزمايش‌هاي باليني روي بوي بدن ثابت کرده‌اند در زمان استرس يا شادي بوي بدن‌تان تغيير مي‌کند.

۱۸. هرچه‌قدر فرزندان‌تان را بيش‌تر بغل‌کنيد، آنان در بزرگ‌سالي آدم‌هاي شادتري خواهندبود.

۱۹. قوي‌ترين راه براي احساس شادي کوتاه‌مدت داشتن مهر و محبت گاه‌و‌بي‌گاه با ديگران است يا فرستادن نامه‌ي تشکر‌آميز به کسي که براي‌تان اهميت دارد. انجام چنين کارهايي پنج بار در يک هفته شما را تا سه ماه شادتر خواهدکرد.

۲۰. قوي‌ترين راه براي احساس شادي بلندمدت، شناختِ استعدادها و توانايي‌هاي‌تان، هدف زندگي‌تان و تلاش براي به‌اشتراک گذاشتن اين‌ بخش از خودتان با ديگران است.