چطور/ اعتماد به نفس ويژگي بارز افراد موفق است، آنها به خودشان و به آنچه انجام مي‌دهند باور دارند. اين موفقيت نيست که به آنها اعتماد به نفس مي‌دهد، اعتماد به نفس است که در موفقيت آنها اثرگذار است، اعتماد به نفسي که از پيش در آنها وجود داشته است.
شک و ترديد با خود، ترديد بيشتر به همراه مي‌آورد. چرا ديگران بايد به شما، ايده‌ها و توانايي‌هايتان اعتماد کنند وقتي خودتان درباره‌ي آنها ترديد داريد؟!
اعتماد به نفس است که انسان را به سوي چالش‌هاي زندگي سوق مي‌دهد. انسان نامطمئن و کم‌جرئت به سختي از دايره‌ي امن محدودش خارج مي‌شود. دايره‌ي امن به‌خوديِ‌خود بسط پيدا نمي‌کند. به همين دليل است که افراد بدون اعتماد به نفس معمولا در شغل‌هاي بدونِ آينده در جا مي‌زنند و فرصت‌هاي ارزشمند زندگي را از دست مي‌دهند.
اين افراد معمولا وابسته به شرايط و رخدادهاي پيراموني‌شان هستند. در سوي ديگر انسان‌هاي موفق در مقابل موانع پا پس نمي‌کشند و نااميد نمي‌شوند و همين است که باعث پيشرفت آنها مي‌شود.
هيچ‌کس به جز «شما» نمي‌تواند مانع موفقيت‌تان شود! پس دست از ترديد به خودتان برداريد. اعتماد به نفس عنصري حياتي براي موفقيت حرفه‌اي است و با بهره‌گيري از آن به موقعيت‌هاي چشمگيري مي‌رسيد که دستيابي به آنها به نظرتان غيرممکن مي‌رسيد. با راهنمايي مناسب و تلاش جدي افزايش اعتماد به نفس براي هر کسي ممکن است. با هشت توصيه‌اي که در اين مقاله به شما ارائه مي‌کنيم براي افزايش اعتماد به نفس خود تلاش کنيد.

۱. خيلي روراست، نگاهي به خودتان بياندازيد
جاني يونيتاس (Johnny Unitas)، بازيکن فوتبال آمريکايي معروف به «دست‌طلا»، در جايي گفته است:
اعتماد به نفس با خودبيني و غرور فرق دارد. وقتي درباره‌ي خودتان غلو مي‌کنيد و لاف مي‌زنيد دچار خودبزرگ‌بيني هستيد! اعتماد به نفس يعني شما باور داريد از عهده‌ي کارها برمي‌آييد.
به عبارت ديگر اعتماد به نفس با سعي و تلاش به دست مي‌آيد و منجر به خودآگاهي مي‌شود. وقتي اعتماد به نفس‌تان با توانايي‌هاي حقيقي‌ شما سنخيتي نداشته باشد و فراتر از آنها برود، دچار غرور مي‌شويد. بايد تفاوت اين دو را بدانيد.
بنيان اعتماد به نفس بر واقعيت‌ها استوار است. براي افزايش اعتماد به نفس بايد ارزيابي دقيق و صادقانه‌اي از توانايي‌هايتان داشته باشيد. اگر ضعفي در مهارت‌هايتان مي‌بينيد براي تقويت آنها و کاهش آثار منفي‌شان تلاش کنيد. بي‌توجهي به نقاط ضعف‌تان باعث نمي‌شود ناپديد بشوند. همچنين با شناخت توانايي‌ها و نقاط قوت‌تان مي‌توانيد برخي بازخوردها و انتقادهاي بي‌پايه در شرايط رقابتي محيط کار، رد کنيد و اين خود باعث افزايش اعتماد به نفس مي‌شود.

۲. «نه» گفتن کار بدي نيست
پژوهش‌هاي دانشگاه کاليفرنيا نشان داده است کساني که به سختي «نه» مي‌گويند، بيشتر دچار اضطراب، خستگي و حتي افسردگي مي‌شوند. تمام اين عوامل باعث کاهش اعتماد به نفس مي‌شود. افراد با اعتماد به نفس مشکلي با «نه» گفتن ندارند و از عزت نفس کافي براي براي بيان نظرشان برخوردارند؛ در واقع لزوم بدون ترديد و با استفاده از عبارت‌هايي مانند «فکر نکنم بتونم» يا «خيلي مطمئن نيستم»، خيلي راحت مي‌گويند «نه»، زيرا مي‌دانند «نه» گفتن به يک مسئوليت جديد به معناي احترام به مسئوليت‌هاي ديگر و تلاش براي انجام موفقيت‌آميز آنها است.

۳. رابطه‌ي خوبي با رئيس‌تان داشته باشيد
حتي اعتماد به نفس بااستعدادترين افراد از رابطه‌ي بد با رئيس‌شان آسيب مي‌بيند. اگر رئيس‌تان پيوسته از شما انتقاد کند و چشم بينا براي تلاش‌هايتان نداشته باشد، حفظ اعتماد به نفس دشوار خواهد بود. مشکل رابطه‌تان را بيابيد و سعي کنيد در صورت امکان راهي براي رفع آن پيدا کنيد. اگر هيچ راهي براي بهبود اين رابطه وجود ندارد، بهتر است به تغيير موقعيت‌تان فکر کنيد.

۴. به دنبال موفقيت‌هاي کوچک باشيد
افراد با اعتماد به نفس از چالش و رقابت استقبال مي‌کنند، حتي اگر نتيجه‌ي آنها موفقيت‌هايي کوچک باشد. موفقيت‌هاي کوچک گيرنده‌هاي اندروژن را در مغز تقويت مي‌کنند. گيرنده‌هاي اندروژن توليد احساس قدرداني و انگيزه را به عهده دارند. افزايش اين گيرنده‌ها، تأثير هورمون تستسترون را افزايش مي‌دهد که افزايش اعتماد به نفس و اشتياق براي پذيرش چالش‌هاي بيشتر را به دنبال دارد. بنابراين با وجود موفقيت‌هاي کوچک اما پيوسته، هميشه محرکي براي افزايش اعتماد به نفس‌ وجود دارد.

۵. يک راهنما براي خودتان پيدا کنيد
هيچ چيز بهتر از يک انسان باتجربه و بااستعداد که راه درست را نشان‌تان مي‌دهد و در موفقيت‌ها دلگرم‌تان مي‌کند، باعث افزايش اعتماد به نفس نمي‌شود. راهنماي خوب مانند آينه‌اي است که بازتابي را به شما مي‌دهد که باور به خود را تقويت مي‌کند. دانش و آگاهي اعتماد به نفس را افزايش مي‌دهد؛ با آگاهي از جايگاه‌ و وضعيت‌تان تمرکز بهتر و مؤثرتري براي انجام کارها خواهيد داشت. همچنين يک راهنما شما را از فرهنگ‌ و سازوکارهاي رايج در سازمان آگاه مي‌کند. دانستن قوانين نانوشته‌اي که به انجام کارها در سازمان‌ کمک مي‌کنند، يک تقويت‌کننده‌ي قوي اعتماد به نفس است.

۶. ورزش را در برنامه‌تان جا بدهيد
پژوهش مؤسسه‌ي تحقيقاتي انتاريو نشان داده است افرادي که ۲ بار در هفته و به مدت ۱۰ هفته ورزش کرده‌اند، از نظر اجتماعي، علمي و فيزيکي احساس شايستگي بيشتري داشته‌اند. اين افراد همچنين تَن‌انگاره و عزت نفس بهتري داشتند. علاوه بر تغييرات جسمي که خود موجب افزايش اعتماد به نفس مي‌شود، ترشح اندُرفين تأثير چشمگيري در تقويت روحيه‌تان دارد. پس از هم‌اکنون ورزش را در برنامه‌ريزي‌تان جاي بدهيد، خواهيد ديد اعتماد به نفس‌تان بيشتر مي‌شود.

۷. خوش‌پوش باشيد
طرز لباس پوشيدن تأثير چشمگيري در برداشت ديگران از ما دارد. رنگ، دوخت، سبک لباس‌ها و حتي زيورآلاتي که استفاده مي‌کنيم همگي نشانه‌هايي براي ديگران مي‌فرستد. البته طرز لباس پوشيدن بر برداشت ما از خومان هم تأثيرگذار است. پژوهش‌ها نشان‌ داده‌اند طرز صحبت کردن افراد در لباس رسمي با روش حرف‌ زدن‌شان در لباس راحتي متفاوت است. پس براي افزايش اعتماد به نفس، خوب لباس بپوشيد. لباسي که مي‌پوشيد بايد بازتاب‌دهنده‌ي تصويري باشد که مايليد ديگران دريافت کنند.

۸. قاطع باشيد بدون اينکه پرخاش کنيد
پرخاشگري نشانه‌ي اعتماد به نفس نيست، بلکه نشانه‌ي قلدري است. وقتي نامطمئن و متزلزل باشيد به راحتي و بدون اينکه بخواهيد در دام پرخاشگري مي‌افتيد. بيان قاطعانه را بدون اينکه دچار پرخاشگري بشويد، تمرين کنيد. فراموش نکنيد تا زماني‌که نتوانيد حس ناامني و ترديدهايتان را مديريت کنيد، اجتناب از پرخاشگري ممکن نخواهد بود. با کنترل احساسات‌ و اجتناب از پرخاشگري در مسير افزايش اعتماد به نفس قرار مي‌گيريد.
اين شما هستيد که موجب افزايش يا کاهش اعتماد به نفس‌تان مي‌شويد. اعتماد به نفس بر واقعيت‌ها استوار است و همزمان به اين معناست که به فراتر از «اميد به بهترين‌ها» باور داشته باشيد، باور به اينکه بي‌شک مي‌توانيد کاري را به انجام برسانيد. اين جادوي اعتماد به نفس است.