حوزه/ امام علی(ع):
«أغْضِ عَلی القَذی و إلاّ لَم تَرضَ أبدا»
بر ناملایمات چشم فروبند وگرنه هیچگاه خشنود نباشی!

منبع : حکمت ۲۱۳، نهج البلاغهبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید