روزياتو/ بسياري از عادات و کارهايي که انجام مي دهيد با آنچه از والدين خود آموخته ايد، در ارتباط است. اين امور مي توانند از تيم ورزشي مورد علاقه شما تا بسياري از عادات روزمره تان باشد.
اما آنچه بسيار اهميت دارد اين است که ما چگونه اين پيام ها و رفتارهايي که از والدين خود دريافت کرده ايم را به نسل بعد انتقال دهيم و بهترين پيشنهادهاي خود را به فرزندمان را براي بهبود وضعيت زندگي آينده آنها ارائه دهيم.
چنين آموزه هايي که زمان گير هم نيستند و از پدر و مادرمان دريافت مي شوند عمدتا در راس افکار ما قرار مي گيرند بنابراين از اهميت فراواني برخوردار هستند.
از آنجايي که اين موضوع بسيار گسترده است در اين نوشته تنها به بخش آموزه هاي مالي اي که توسط «بيزنس اينسايدر» جمع آوري شده پرداخته خواهد شد. اين وب سايت با استفاده از نظرات والدين و عادات مثبت و موثر مالي اي که به فرزندان شان آموخته شده، فهرستي از کاربردي ترين ها را جمع آوري کرده است.

با توجه به آنچه گفته شد به ۹ مورد از آموزه هاي مالي اي که والدين اميدوار هستند فرزندان شان براي رسيدن به موفقيت هاي مالي بيشتر به کار گيرند، آورده شده که با هم به مرور آنها خواهيم پرداخت.

گر خرج کردن را محدودتر کنيد، آزادي بيشتري خواهيد داشت چرا که مقروض بودن سبب خواهد شد که شما آن آزادي لازم را نداشته باشيد. پس تا آنجا که مي توانيد اين کار را انجام ندهيد. اگر هم در مواقعي مجبور به اين کار شديد لااقل با تفکر و ذکاوت لازم آن را انجام دهيد.

لازم نيست هر آنچه در حساب تان وجود دارد را خرج کنيد. با انجام اين کار خلل هاي مالي در زندگي شما به وجود خواهد آمد که شايد مجبور شويد، سال ها به پرداخت قسط ها يا مبالغي که قرض گرفته ايد مشغول باشيد.

اينکه براي بدست آوردن پول کار و تلاش کنيد مي تواند مفيد باشد چرا که با اين کار به ارزش واقعي کار کردن و زحمت کشيدن پي خواهيد برد.

بيشتر ما عادت کرده ايم که براي انجام کارهاي بزرگ تر برنامه ريزي هاي مالي را انجام مي دهيم. به عنوان مثال براي رفتن به تعطيلات سال نو براي خانواده برنامه ريزي مي کنيم اما از اين موضوع غافل هستيم که براي رفتن به يک بازديد ساده از باغ وحش نيز بايد کار مشابهي را انجام دهيم.
بسياري با اين موضوع موافق نيستند اما اثرات کوتاه و طولاني مدت آن کاملا ملموس خواهد بود.

خرج کردن در مواقع غيرضروري را کنار بگذاريد. يکي از کاربران به اين موضوع اشاره مي کند که والدينش چندين فرزند داشتند و به دليل عدم انجام برنامه ريزي مالي خوب نمي توانستند بعد از پايان دوران دبيرستان فرزندان شان را حمايت مالي کنند.

يکي ديگر از کاربران در مورد تجربه پدر بزرگ خود مي گويد. وي مي گويد که پدر بزرگش تمام عمر خود را تنها با داشتن يک آرايشگاه کوچک اداره کرد و ميليون ها دلار پول پس انداز کرد. اين مرد متجرب هميشه به نوه خود مي گفت که تو از دو راه مي تواني پولدار شوي، يکي از طريق قدرت بازو و ديگري از طريق به کار گيري ذهن خود.

يکي از والديني که اکنون فرزندان شان بزرگ شده اند از تجربه خود چنين مي گويند؛ ما آنچه را که نيازهاي اوليه فرزندان مان بود از جمله کتاب، تجهيزات ورزشي مناسب براي مدرسه و ساير احتياجات ابتدايي آنها را براي آنها فراهم مي کرديم.

به آنها مي گفتيم که اگر دلشان مي خواهد بيش از آنچه در اختيارشان قرار گرفته را داشته باشند بايد براي آن کار کنند و زحمت بکشند. ما خودمان مي دانستيم که بودجه اي که در اختيار فرزندان مان قرار داده بوديم کافي نبود تا آنها بتوانند زندگي با سطح کيفي بالا داشته باشند.

آنها براي داشتن زندگي بهتر کار و تلاش کردند و به ارزش پول نيز پي بردند. ما اين کار را در محيطي آزموديم که برخي از دانش آموزان با ماشين هاي گران قيمت به مدرسه مي آمدند. اما با روشي که اتخاذ کرديم بودجه بندي را به فرزندان مان آموختيم و براي آنها فرصت هايي را به وجود آورديم.

آنها اکنون بزرگ شده اند و از درس هايي که گرفته اند به خوبي در زندگي خود استفاده مي کنند.

زماني که مي خواهيد خريد کنيد از خود بپرسيد که آيا به آن چيز احتياج داريد يا تنها آن را مي خواهيد. اگر تنها آن چيز را مي خواهيد بايد براي خريد آن پول بيشتري پس انداز کنيد.

با بودجه و آنچه خود داريد زندگي کنيد. درگير دارايي هاي ديگران نشويد. تنها کارهايي را انجام دهيد که خودتان قادر به پرداختن آنها هستيد. به همان بودجه اي که داريد قناعت کنيد و با پس انداز بيشتر و آرام آرام به ثروت برسيد.