برترين ها/ 325 نفر براي ثبت رکورد جديد گينس براي بيشترين افراد با لباس پنگوئن دور هم جمع شدند.
اين تلاش در اسکله قناري لندن برگزار شد و توسط آسايشگاه کودکان ريچارد سازماندهي شد. آن ها با هدف کمک به افزايش آگاهي نسبت به کار حياتي که براي مراقبت و حمايت از خانواده اي که کودکان و نوجواناني که نيازهاي مراقبت دارند اين کار را کرده اند. براي ثبت اين رکورد لازم بود همه شرکت کنندگان از سر تا پا لباس پنگوئن پوشيده باشند.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد