باشگاه خبرنگاران/به تازگي بيلبوردي در شهر استکهلم، پايتخت سوئد نصب شده که موجب تعجب افراد سيگاري شده است.
اين بيلبورد تصوير سياه و سفيد يک مرد است. با اين حال، نکته جالب درباره اين بيلبورد واکنش تصوير به افراد سيگاري است.
زماني که افراد سيگاري از مقابل اين بيلبورد عبور مي کنند تصوير ديجيتالي شروع به سرفه مي کند و موجب تعجب عابران سيگاري مي شود!
وجود حسگرها، واکنش تصوير ديجيتالي به سيگار را موجب مي شود.
اين اقدام شهرداري شهر استکهلم نوعي فرهنگ‌سازي نسبت به تاثير مخرب دودسيگار بر روي افراد غيرسيگاري است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد