باشگاه خبرنگاران/پليس‌هايي را ببينيد که به جاي کمک، با خانه در حال سوختن سلفي مي‌گيرند.
دو افسر پليس در حين انجام مأموريت در ناسائو نيويورک رفتاري از خود نشان دادند که هيچکس از آن خوشش نيامد.
اين دو افسر پليس روز پنجشنبه در يکي از صحنه‌هاي حادثه در اين شهرستان حاضر شده بودند که خانه‌اي در آتش در حال سوختن بود اما اين دو افسر پليس به جاي اينکه به کمک خانواده بروند تا خانه خود را از دست ندهند، جلوي آن ايستادند تا با خانه در آتش سلفي بگيرند.
گفتني است؛ در اين حادثه هيچ شخصي صدمه نديد ولي همسايگان و صاحبان اين خانه که در آتش سوخته بود، از رفتاري که اين افسران پليس در صحنه حادثه داشتند، ناراحت شدند و از نيروهاي پليس خواستار رسيدگي به اين وضعيت شدند.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد