برترين ها/ تا به حال شده به شدت احساس کنيد نياز به تنهايي داريد و مي خواهيد خودتان را از دنيا جدا کنيد؟
«روت گريس» راه حلي براي اين مشکل پيدا کرده و پليور «مرا تنها بگذار» را ابداع کرده است.
به گفته گريس اين لباس بيشتر از اينکه يک قطعه لباس کاربردي باشد يک بيانيه است، از آنجا که واقعا نمي توانيد چيزي را از درون آن ببينيد و اگر واقعا نياز به تنهايي داشته باشيد فوق العاده است. علاوه بر اين، مي توانيد آن را به سه روش مختلف بپوشيد و بنابراين هميشه باعث جدايي شما از محيط نمي شود و هروقت بخواهيد مي توانيد از پيله تنهاييتان خارج شويد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد