خراسان/ اسم «قوانين مورفي» به گوشتان خورده؟ ما اينجا با قوانين مورفي شوخي مي کنيم
سي و دو عدد دندان کاملا سالم داريد که تاکنون هيچ کرمي حتي خيال خام تعدي به آن ها را هم به ذهن خود راه نداده است. يعني دندان هايتان طوري مرتب و تميز است که اگر مصطفي رحماندوست قبل از سرودن شعر معروفش درباره دانه هاي انار، دندان هاي شما را ديده بود ميليون ها دانش آموز تا حالا توي کتاب فارسي دبستان شان خوانده بودند: «سي و دو دندان، دسته به دسته، با نظم و ترتيب، يکجا نشسته» بعد درست در سر سفره شامِ باشکوه ترين مهماني زندگي تان که دري به تخته خورده و شما به آن دعوت شده ايد و دوهفته رياضتِ هيچ چيز نخوردن و صابون زدن به در و ديوار معده تان را تحمل کرده ايد، به چنان دندان دردي گرفتار مي شويد که گويي لشکري از زامبي هاي دندان خور به سرزمين بي دفاع دهان تان حمله ور شده اند طوري که شما سر سفره حتي يک عدد زيتون پرورده هم نمي توانيد بخوريد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد