باشگاه خبرنگاران/ یک گاوباز حرفه‌ای قبل از آزاد کردن گاو در میدان گاوبازی روی زمین مقابل ورودی نشست و همین موضوع باعث شد، این حیوان ضربه هولناکی به او وارد کند.
این گاوباز مکزیکی پس از وقوع حادثه، به دلیل شدت جراحت‌ها به بیمارستان منتقل شد.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید