تابناک با تو/ گاه افراد از عمد شما را عصبانی می کنند؛ اما اغلب این عصبانیت نتیجه ی درک اشتباه از طرف مقابل است. بهترین راه برای اصلاح این درک نادرست توضیح احساساتتان برای خودتان است. این شش کلمه ریشه ی این درک نادرست را به شما نشان می دهند.
جمله ی توضیحی خود را با این شش کلمه آغاز کنید: این است قصه‌ای که سر هم می کنم.

جمله ی بالا را تکمیل کنید. احتمالا از کاهش ضربان قلب و میزان عصبانیتتان شگفت زده خواهید شد.

به آخرین باری که با شخص خاصی درگیر شدید فکر کنید، یا از دست رییستان عصبانی شدید، یا دوست نزدیکی به شما توهین کرد. وقتی که کمی از قائله فاصله گرفتید آیا به این نتیجه نرسیدید که بخشی از این مشاجره به دلایلی غیرواقعی صورت پذیرفته است؟ چه مقدار از آن را در ذهنتان ساخته و پرداخته کرده بودید؟

به این مثال توجه کنید: همسری پس از یک روز سخت به خانه می آید، در یخچال را باز می کند و می گوید: هیچ چیزی در یخچال نیست، حتی برای ناهار هم چیزی نداریم.
خانم فریاد می زند: من تمام تلاشم را می کنم، مطمئنا تو هم می توانی خرید کنی.

همسرش گیج و مبهوت می پرسد: چه اتفاقی افتاده است؟ خانم پس از تکمیل جمله ی کذایی می گوید: دقیقا می دانم مشکل چیست. من صحبت او در مورد ناهار را به قصه ای درباره ی اینکه چه همسر و مادر نا منظم و غیر قابل اتکایی هستم تبدیل کرده بودم. عذرخواهی کردم و جمله ی بعدی ام را با عبارتی که احتمالا نجات دهنده ی ازدواجمان بود آغاز کردم.

قصه‌ای که من سرهم می کردم این بود که او مرا به خاطر نه تنها نبود ناهار که به خاطر ناتوانی ام سرزنش می کرد. البته که این گونه نبود؛ او فقط خسته و گرسنه بود.

کلید اصلی موفقیت این شش کلمه در این است که خودتان بدانید که دارید اشتباه می کنید. وقتی این ساخته و پرداخته های ذهنی خود را درمی یابید میتوانید ریشه ی آنها را کشف کنید. چه چیزی باعث شد اینگونه فکر کنید، چه احساساتی در این میان دخیلند و به محض اینکه به این سوالات پاسخ دادید، می توانید آنها را به چالش بکشید و به حقیقت واقعی دسترسی پیدا کنید.

این کار همچنین می تواند باعث اشتراک عاطفه میان شما و شخص مقابلتان شود. آتش میانتان که آرام گیرد، می توانید از دید شخص مقابل به قضیه نگاه کنید و راه حلی منصفانه برای مسأله پیدا کنید.

برای شروع می توانید با این سه پرسش شروع کنید؛

۱. حقایق و فرضیات کدامند؟
۲. در مورد افراد حاضر در این تفکرات چه چیزی لازم است بدانم؟
۳. دقیقا چه احساسی دارم و نقش من در این اتفاق چیست؟

این پرسش ها می توانند به ادراک شگفت انگیزی تبدیل شوند. شاید این حس خشم از احساس گناهی عمیق، غم یا ترس بروز کرده باشد. یافتن حقایق پشت احساساتتان همیشه آسان نیست. اما فرار از تضاد همیشگی درونی ارزش این زحمت را دارد.

حتما هنگام مشاجره ی بعدی خود با یک عزیز یا همکار از این شش کلمه استفاده کنید؛
قصه ای که من سر هم می کنم.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید