شهر حدیث/ امام صادق علیه‏ السلام - درباره آیـه «و کسانى که از بیهوده اعراض مى‏ کنند» - :
یعنى آن که کسى درباره تو (حرفهاى) نادرستى ببافد ، یا چیزى که در تو نیست به تو نسبت دهد و تو به خاطر خدا ، از او اعراض کنى .
در روایتى دیگر آمده ‏است : مقصود آوازه خوانى و کارهاى لهو و غفلت آور است .

مجمع البیان : 7 / 157 منتخب میزان الحکمة : 504با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید