آخرین خبر/ تغییر در تقدیرات الهی ؟با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید