انوار طاها/ آری، نماز بانوان با آرایش صورت صحیح است و در حال نماز پوشاندن صورت و یا تمیز کردن آن واجب نیست اما در صورتی که در معرض دید نامحرم است باید صورت خود را از نامحرم بپوشاند.

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، ج‌1، م 789
العروة الوثقى، ج‌1، فصل فی الستر و الساتر‌،م4 و5با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید