سلامت آنلاین/ با فرورفتن این ابزار نوک‌تیز فلزی به پشت کومار، سر آن به داخل ریه چپ فرو رفت و مرد هندی در آستانه مرگ قرار گرفت. بعد از رساندن فرد مصدوم به بیمارستان، پزشکانی متشکل از ۵ جراح در عملی یکساعته موفق شدند جسم خارجی را از پشت مصدوم خارج کنند و او اکنون مراحل نقاحت را در بیمارستان سپری می‌کند.
هنوز مشخص نشده که چه کسی به «کومار» حمله کرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد اما خود او مدعی است که با کسی مشکل یا خصومتی نداشته و نمی‌داند چرا مورد چنین حمله‌ای قرار گرفته است.
او درباره این اتفاق می‌گوید: «حوالی ساعت ۸ صبح به اداره محل کارم می‌رفتم و در حال پیاده‌روی تا ایستگاه اتوبوس بودم که ناگهان فردی ناشناس از پشت سر به من حمله‌ور شد. من از درد به خودم می‌پیچیدم و مردم برای کمک به سمتم هجوم آوردند و مرا به بیمارستان منتقل کردند».
جسم خارجی به حدی داخل ریه فرو رفته بود که خارج کردن آن ممکن بود خونریزی شدیدی را ایجاد کند بنابراین پزشکان پیش از هر اقدامی، محل جراحت را به خوبی بررسی کردند تا خطرات احتمالی را از بین ببرند.
آنها سه برش کوچک در بدن بیمار ایجاد کردند تا دوربین کوچکی را به داخل بفرستند و از این طریق بتوانند راه خارج کردن چکش یخ‌شکن را بهتر بررسی کنند. این چکش از قسمتی فلزی تشکیل شده بود که بخش فوقانی آن وسط قفسه سینه فرو رفته، وارد ریه شده بود. پزشکان بعد از عمل جراحی و خارج کردن یخ‌شکن، مصدوم را تحت مراقبت قرار داده‌اند تا دچار ذات‌الریه یا عفونت ریوی نشود.