عجیب ترین/ با ترکیب هوش و توانایی جسمی، به دنیای عجیب ورزش شطرنج - بوکس وارد می‌شوید. اگر شما از عهده پرداخت پول یک جفت دستکش بوکس برآیید و بتوانید کمی از فسفر مغزتان را در اختیار شطرنج قرار دهید، می‌توانید در این ورزش وارد شوید. این ورزش زاییده تفکر آلمانی است و از ترکیب شش دور شطرنج مابین پنج راند بوکس تشکیل شده است. شرکت‌کننده می‌تواند یا در شطرنج طرف مقابلش را کیش و مات کند و یا او را در رینگ ناک اوت کند. البته مانند تمام ورزش‌های دیگر، این ورزش هم داور می‌خواهد. با توجه به اینکه ممکن است مدت شطرنج برای هر حرکت طولانی شود، در وقت تعیین شده اگر شما بتوانید در شطرنج طرف مقابل را آچمز هم کنید، برنده محسوب می‌شوید. به علاوه در صورت تمام شدن زمان پنج دور بوکس، نفری برنده اعلام می‌شود که امتیاز بیشتری دارد. شاید فکر کنید انجام آن آسان است اما گاهی کهنه کارهای عرصه ورزش هم در انجام این رقابت ورزشی درمانده‌اند.