آخرین خبر/ ببر ابتدا آرام آرام با گامهای آهسته نزدیک گاوها میشه و بعد با یک حمله برق آسا حمله ور میشود..همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar