آخرین خبر/ کنتس الیزابت باتوری، یک بانوی اشراف زاده از خانواده ی سلطنتی مجارستان بود. او به بانوی خون نیز معروف است. او معروف ترین و یکی از وحشی ترین زنان قاتل سریالی جهان است. طبق آمار کتاب گینس او بیش از ۳۰۰ نفر را سلاخی و شکنجه کرده است. گفته می شود که او نشانه های خون آشام را نیز داشته و خیلی از مردم مجارستان او را خون آشام می نامند. او در خون افرادی که می کشت، حمام می گرفت تا همیشه جوان و شاداب بماند.
کنتس باتوری در ترانسیلوانیا مجارستان و در سال ۱۵۶۰ به دنیا آمد. اعضای خانواده ی او همه اشراف زاده و در دربار بسیار بانفوذ بودند. بیشتر اعضای خانواده ی او کاردینال یا شوالیه و از مقامات عالی رتبه دربار بودند. او در جنایت هایش چهار هم دست داشت. عمو ی او در کشتن و شکنجه ی دختران جوان به او کمک می کرد. در داگاهی که برای محاکنه ی او برگزار شده بود لیست ۶۵۰ دختر جوان که بیشترشان پیشخدمت او بودند ذکر شده بود.

باتوری در پانزده سالگی با کنت نادادی ازدواج کرد. گفته می شود همسر او به قدری عاشق و شیفته ی او بود که ابزارهای شکنجه ی دختران جوان را او برای باتوری مهیا می کرد.
او به بدترین شکل دختران جوان را شکنجه می داد. باتوری، دستها و پاهای دختران جوان را با میخ به تخته های چوبی می دوخت و بر بدن برهنه ی آنها عسل می ریخت تا زنبورها بر روی بدن نیمه جان آنها بنشینند. گفته ی میشود او علاقه ی شدیدی به خوردن و بو کشیدن خون داشت. اگرچه شوهرش در قتل ها به او کمک می کرد ولی بعد از مرگ او، باتوری جنایت هایش را با شدت بیشتری انجام می داد.

او با کمک پرستار قبلیش، ایلونا جو و یک فرد محلی به نام دوروتا زنتس، دختران کشاورز را اغفال و با بهانه ی کار کردن و خدمت به کنتس به قلعه می آوردند. او تکه های گوشت قربانیان خود را می خورد. در یک مورد وحشتناک، او پس از شکنجه ی یک دختر جوان و زیبای روستایی، مجبورش کرد که گوشت خودش را بپزد و سپس دختره بیچار را مجبور کرد که گوشت تن خودش را بخورد.

با وجود مدارک زیاد و به علت نفوذ خانواده اش از محاکمه ی او جلوگیری می شد. در ژانویه سال ۱۶۱۱ او و همدستانش محاکمه شدند. خود پادشاه ماتیاس دستور بررسی جرم و جنایت او را داده بود. او و همدستانش به بیش از ۸۰ قتل و شکنجه محکوم شدند. همدستان او اعدام شدند ولی او توانست از اعدام جان سالم به در ببرد.
او در اتاقی در قلعه ی خودش زندانی شد. در این اتاق فقط هوا جریان داشت و به او غذا می دادند. هیچ گونه نوری برای او نبود و در تمام این سه سال در تاریکی مطلق بود. او سرانجام در آگوست ۱۶۱۴ در تخت همان اتاق مرد.

داستان قتل های زنجیره ای و وحشی گری او توسط بیش از سیصد شاهد و بازمانده همچون مدارک فیزیکی و مرگ های وحشیانه، پیدا شدن دختران مرده و زندانی شده در زمانی که باتوری دستگیر شد تایید شده است. داستان هایی که او را با خوی خون آشامیش نشان می دهند از جمله مشهورترین آن ها، داستان حمام کردن او در خون دختران باکره است.
داستان او به سرعت تبدیل به یک قصه ی ملی شد و رسوایی او همچنان تا به امروز ادامه دارد. او را گاهی با ولاد سوم از والاچیا فردی که داستان های دراکولا را از او الهام گرفته اند مقایشه می کنند و به او لقب کنتس خون و کنتس دراکولا را داده اند.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar