خراسان/ شهید مرتضی مطهری درباره کار و بیکاری می فرمایند:
«اسلام دشمن بیکاری و بیکارگی است. انسان به حکم این که از جامعه بهره می گیرد و بهره می برد و به حکم این که کار بهترین عامل سازنده فرد و اجتماع و بیکاری بزرگ ترین عامل فساد است، باید کار مفید انجام دهد. اسلام انگل بودن و "کل"[سربار] بر جامعه بودن را در هر شکل مورد لعنت قرار داده است. شغل و حرفه علاوه بر این که یک تکلیف و یک امر مقدس و محبوب خداست، شبیه جهاد است: «ان ا... یحب المؤمن المحترف» (خداوند مؤمن صاحب حرفه را دوست می دارد) یا «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل ا..» یعنی «آن کس که برای اداره عائله خود، خویشتن را به رنج می افکند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند.»

برگرفته از «نظری به نظام اقتصادی اسلام» اثر شهید مطهری
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar