EMAM.COM/ پس از شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی در همان مجمعی که جلسۀ درس امام بود، ایشان آمدند. جمعی تسلیت گفتند. امام هم در آن مجلس فرمودند:‏
‏‏«مرگ فرزند من یا شهادت پسرم مسألۀ مهمی نیست و از الطاف خداست. برویم دربارۀ ایران و دربارۀ گرفتاری مردم ایران و نجات آنها سخن بگوییم.»

شهید مفتح - روزنامه جمهوری اسلامی - ۵۹/۹/۲۷