طنز سیاسی دکترسلام/ سرود گله مندیم ! صدای واقعی مردم روستای تاچل علیشیر