عجیب ترین/ بعد از این که چند صد سال پیش اروپایی‌ها در استرالیا مستقر شدند، این قاره دستخوش انقراض‌های بسیاری شد. بعضی موجودات به خاطر کارهای پاک‌سازی زمین از بین رفتند، بعضی از غارت‌های روباه قرمز در امان نماندند، گونه‌ای که اولین بار در میانه سال‌های ۱۸۰۰ برای مقاصد شکاری به استرالیا آورده شد. بااین‌حال به نظر می‌آید پوتوروی صورت پهن (broad-faced potoroo) قبل از ورود اروپایی‌ها ضربه بزرگی خورده است، اتفاقی عجیب بین گونه‌های تازه منقرض شده‌ استرالیا.
محققان آخرین نمونه‌های پوتوروی صورت پهن را جمع‌آوری کردند، جانور کیسه‌داری که در حدود سال ۱۸۷۵ کم‌تر از ۲۵ سانتی‌متر طول داشته است. معلوم نیست این موجود چقدر بعد از این سال زنده بوده است. همچنین مشخص نیست چه چیزی در نهایت جانور را به لبه پرتگاه انقراض کشانده است اما مطالعات شکار شدن توسط گربه‌های وحشی را محتمل می‌دانند، موجودی که از طریق کشتی‌های هلندی در قرن ۱۷ ام به استرالیا آمد.