الی گشت/ در فرهنگ ژاپنی، عدد ۴ به دلیل اینکه تلفظی شبیه با کلمه مرگ دارد عددی نحس شناخته می‌شود و این اعتقاد باعث شده که آن‌ها هرگز از آن استفاده نکنند. ریشه این اعتقاد به‌اندازه‌ای قوی است که آنها حتی در شمارش عددهای خود این‌گونه عمل می‌کنند: یک، دو، سه، پنج، شش و ...
عدد ۴ در فرهنگ مردم چین هم مثل ژاپنی‌ها نحس هست. چینی‌ها حتی از شماره تلفن‌ها و آدرس‌هایی که با عدد چهار همراه هستند اجتناب می‌کنند. در برخی از کشورها که فرهنگ شرقی آسیا و غرب باهم ترکیب می‌شود، مثل شهر هنگ‌کنگ هم حتی ممکن است که در بعضی از ساختمان‌ها اسم طبقه چهار، چهاردهم و همچنین تمامی طبقانی که دارای عدد چهار هستند حذف شود!
به دلیل تأثیرات فرهنگی بسزای ژاپنی‌ها در شرق آسیا، ۴ عددی نحس بین مردم دیگر کشورها هم شده. مثلاً این باور تا حدی وارد کشورهای مالزی و سنگاپور هم شده، و بعضی مردم آنها هم تا جای ممکن از این عدد دوری می‌کنند. مثلاً در سیستم حمل‌ونقل شهری، عدد ۴ در سریال وسایل به‌کار گرفته نمی‌شود.
البته اعتقادات ژاپنی‌ها فقط جنبه منفی ندارد. مثلاً اعداد ۸ و ۶ برای آن‌ها خوش‌یمن است و از استفاده از آن‌ها استقبال می‌کنند.