الی گشت/ این رویداد یک پدیده جوی است که به نام‌های خورشید کاذب، خورشید مجازی و پیراخورشید هم معروف است.
خورشید کاذب ممکن است در همه ی جای جهان اتفاق بیفتد.
وقتی این پدیده روی می‌دهد شما می‌توانید در آسمان در دو طرف خورشید نقاط پر نوری را می‌بینید که مثل خورشید بزرگ هستند و می‌درخشند.
این نقاط پر نور که همان خورشیدهای کاذب هستند در بیشتر مواقع به شکل یک هاله نور و حلقه به چشم می‌آیند.

حالا سئوال اینجاست چرا و چه زمانی چنین چیزی اتفاق می‌افتد؟
در جو زمین کریستال‌های یخی شش ضلعی وجود دارند که مثل یک لنز مینیاتوری عمل می‌کنند و نور خورشید را در میدان دید ما منکسر می‌کنند و ما همزمان 3 خورشید را در آسمان می‌بینیم.
در واقع نور خورشید توسط کریستال‌های یخی در اتمسفر شکسته می‌شود، این بلورها مثل یک منشور عمل می‌کنند.
این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که خورشید نزدیک به افق قرار بگیرد و نورش از ابرهای سرد و هوای مرطوب یخ زده بگذرد و به ما برسد و بلورهای یخ هوا نور آن را بشکنند.
 خوبه که بدانید جهت قرار گرفتن این بلورها در شکل گیری خورشید کاذب مهم است. وقتی این کریستال‌ها به صورت منظم به سمت پایین می آیند، شکل 6 ضلعیشان به صورت افقی هستند، بنابراین نور خورشید به صورت افقی پراکنده می‌شود و دو نقطه پر نور دیگر مثل خورشید در سمت چپ و راست خورشید به وجود می‌آید.