روزپلاس/ یک مسافر که در حال فیلم برداری از روی هواپیما بود ناگهان دوربینش از دستش رها می شود و به پایین پرتاب می شود.