NationalGeographic/ با هوای مطبوع کوهستانی، یکی از جاهایی که حتما باید تو برنامه سفر قرار بدید.