آخرین خبر/ پژوهش های جدید در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که نوع بازتاب نور از بدن مخطط گورخر جذابیت کمتری برای خرمگسها دارد و خرمگس ها بدن چارپایان سیاه را برای نیش زدن به بدن راه راه گورخر ترجیح می دهند. این پژوهش نشان می دهد احتمال این که راه راه شدن بدن این حیوانات در مسیر تکامل ژنتیکی به خاطر دفع خرمگس ها بوده باشد زیاد است.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar