باشگاه خبرنگاران/ شهروندی بریتانیایی به نام توماس آرنولد مدعی است هنگامی که در حال فیلمبرداری هوایی از قلعه قدیمی و دور افتاده ای با عنوان"برکلی" در شهر "گلاستر شر"فیلمبرداری می کرده است ناگهان تعادل پهبادش به هم خورده و پس از بررسی فیلم ضبط شده آن با صحنه عجیبی مواجه شده است.
بررسی های وی روی ویدئوی ثبت شده چیزی غیر طبیعی که هویت آن معلوم نبوده را نشان می دهد که به نظر شبحی در حال اسب سواری در قلعه است.
این مرد که 41 سال دارد با اطمینان نظر خود را در این باره بیان کرد و گفت به عقیده او آنچه در فیلم ضبط شده خبر از وجود یک روح در قلعه می دهد.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar