پارازیت/ پابرهنه‌ها را دوست دارم چرا که ریگی در کفششان نیست.
دهانم پر از حرف است اما با دهان پر هم نباید سخن گفت.
سیاست مداران قدرتمند مثل ظروف تفلون هستند هیچ اتهامی به آنها نمی‌چسبد.
شاید غیبت همان مشروح اخبار باشد.
با یک ریال دو ریال ، سریال نمی‌توان ساخت.
لالایی کارتن خواب‌ها، صدای خش خش جاروی رفتگر است.
ای کاش تیر نگاه یار مشقی بود.
چون آسمان شهر آلوده بود روحش پس از مرگ به آسمان نرفت.
وقتی به آخر خط رسید عزرائیل به گردنش مدال آویزان کرد.
بعضی از نگاه‌ها صدای قشنگی دارند.
بهترین بازی زندگی‌اش زبان بازی بود.
قبل از عاشق شدن حتما به تاریخ انقضاء دقت کنید!

سهراب گل هاشم