خراسان/ کسی از مجنون پرسید: «تو چرا لیلی را تا این حد دوست داری؟» مجنون گفت: «چه می پرسی؟ این من نیستم که او را دوست می دارم.» شخص پرسید: «پس این همه شعر گفتن و صحراگردی تو برای چیست؟» گفت: «آن حال دیروقتی است که گذشته است. اکنون لیلی، مجنون و مجنون، لیلی شده است. مجنونی دیگر در کار نیست و همه لیلی است.»
دویی برخاست اکنون از میانه
همه لیلی است، مجنون بر کرانه

برگرفته از «الهی نامه» عطارهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در آی گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar