آخرین خبر/ استاد علیرضا پناهیان: یکی از وجوه رقّت قلب، خوف از عذاب الهی است؛ آدم قسی‌القلب، جهنم را درک نمی‌کند که بخواهد از آن بترسد! چون مهربانی خدا را درک نمی‌کند و احساس نیازش به رحمت الهی کم است، لذا دوری از رحمت خدا-در جهنم- را هم درک نمی‌کند.
اگر به مهربانی خدا، خوب توجه کنی، کم‌کم به خوف از خدا و ترس از دوزخ هم می‌رسی؛ این خوف، ادامه و نتیجۀ همان توجه به مهربانی خداست. چون محبت خدا را چشیده‌ای، نمی‌توانی قهر و غضبش را تحمل کنی!
اگر بدونِ توجه به مهربانی خدا، به «عذاب جهنم» نگاه کنی، سعی می‌کنی آن را فراموش کنی؛ چون برایت تلخ است. ولی اگر از دالان مهربانی خدا به خوف از جهنم برسی، دیگر آن رادر فراموش نمی‌کنی؛ بلکه دوست داری مدام دربارۀ این ترسِ خودت با خدا صحبت کنی و-مثل بچه‌ای که از چیزی ترسیده- به آغوش خدا پناه ببری.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar