خراسان/ «یرسل علیکما شواظ...» کلمه «شواظ» به معنای شعله بی دود آتش است. مجمع البیان هم آن را به شعله سبز رنگی معنا کرده است که از آتش برمی خیزد، کلمه «نحاس» به معنای دود است و راغب آن را به شعله بی دود معنا کرده است، می فرماید: آتشی سبز رنگ و بدون دود یا به شکل دود بر شما مسلط می کندو آن وقت دیگر نخواهید توانست یکدیگر را یاری کنید. «فلا تنتصران» یعنی نمی توانید یکدیگر را نصرت دهید و بلا را از یکدیگر برطرف کنید، در نتیجه همگی از رنج آن رهایی یابید، برای این که آن روز همه اسباب از کار می افتند و هیچ حافظی از امر خدا وجود ندارد.

تفسیر المیزان(سوره الرحمن آیه (17))همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar