آخرین خبر/ اولین شکار بزرگ با کشف اولین تکنیک شکار یک ببر تازه بالغ بنگال و جدال با اعضای خانواده بر سر تصاحب لاشههمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar