انوار طاها/ همه گزارش‎های تاریخی بر این نکته اتفاق دارند که زمان به میدان رفتن حضرت عباس، پس از به میدان رفتن و شهادت تمام یاران امام حسین (به جز سُوَیْد بن‌عمرو که پس از شهادت امام شهید شد) بوده است، البتّه دربارة زمان به میدان رفتن و شهادت حضرت عباس نسبت به بقیة بنی‎هاشم، دو گونه گزارش‎ در دست است:
بر اساس برخی از گزارش‎ها، زمانی که چند نفر از بنی‎هاشم شهید شده بودند، حضرت عباس به میدان رفت.[1] امّا بنابر برخی گزارش‎های دیگر، وی جزء آخرین نفرات بنی‎ها‎شم بوده که پیش از امام، شهید شده است.[2] نتیجه هر دو گزارش آن است که در مقابل انبوه دشمن که آمار آنان سی‌هزار نفر گزارش شده است از یاران حضرت تنها تعداد اندکی از بنی‌هاشم باقی مانده بودند که آنان را نیز به دلیل هجوم بی‌امان دشمن یارای آن نبود که بدن عباس را به خیمه‌گاه و در کنار دیگر شهدا بیاورند یا بر اساس گزارش دوم هیچ کس از یاران حضرت باقی نمانده بود و حضرت تنها در حال جنگ با دشمن بود لذا بدن ایشان در همان محل شهادتشان باقی ماند

[1] . شیخ مفید، الارشاد، ص110ـ 109
[2] . ابن‌اعثم، کتاب الفتوح، ج5، ص115 ـ 114؛ خوارزمی، مقتل‌الحسین، ج2، ص36 ـ 34.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar