باشگاه خبرنگاران/وحید اکبری متخصص و کارشناس ارشد روانشناس بالینی اظهار کرد: هر یک از ما ممکن است از گذشته خود چیزهایی را یدک بکشیم که به نوعی از آن ها گریزان بوده و با یادآوری شان احساس حقارت می کنیم. چنین احساسی کم و بیش در هر فردی وجود دارد و می تواند نیروی محرکه ای برای پیشرفت و کمال ما باشد.
وی در ادامه بیان کرد: احساس حقارت زمانی می تواند شخص را در بند خود کند که تبدیل به عقده حقارت گردد. وقتی احساس حقارت تبدیل به عقده گردد امکان اصلاح آن به یک نیروی سازنده مشکل خواهد بود، به طوری که فرد نگرشی منفی و به شدت مخرب نسبت به کمبودهای خود دارد و تلاشی مضاعف می کند تا جنبه هایی را که موجب احساس حقارتش می شود، از دیگران پنهان کرده و این احساس را در ذهن خود محو کند.
اکبری عنوان کرد: فردی با این ویژگی ها در ظاهر وانمود می کند که برتر از دیگران بوده و خود را متکی به نفس نشان می دهد؛ همچنین ممکن است برای جبران عقده حقارت خویش دست به تحقیر و تخریب دیگران بزند.
وی تصریح کرد: عزت نفس دشمن اصلی حقارت است که عزت نفس بالایی دارد و رفتارهایی چون استقلال در عمل، مسئولیت پذیر بودن، افتخار کردن به پیشرفت های گذشته و حال و همچنین صبر کردن در برابر ناکامی ها را در خود تقویت می کند.
اکبری در مورد استقلال عمل بیان کرد: درباره مسائلی مثل استفاده از وقت، پول، حرفه،تحصیل، ازدواج و مانند این ها مشورت می کند اما تصمیم گیری نهایی و عملیاتی کردن تصمیم کاملا با خودش است.
این روانشناس اضافه کرد: کسی که عزت نفس بالایی دارد مسئولیت کارهایش را خودش به عهده می گیرد و فرافکنی نمی کند و اگر مرتکب اشتباهی شود از عواقب آن فرار نمی کند.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar