آخرین خبر/ لحظات دیدنی دیدار دوباره یک جفت قو که بعلت بیماری مدتی از هم دور بودند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید