آخرین خبر/ حرکات موزون سارق هندی پس از سرقت موفق جواهرات و صدها هزار روپیه پول نقدرا مشاهده میکنید.
ویدئویی اخیرا منتشر شده از تعدادی سارق منزل مسکونی در هند که مقادیر زیادی جواهر و پول نقد را سرقت می کنند و در هنگام خروجی رو به دوربین خوشحالی جالبی را از خود نشان میدهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید