مشرق/ تصاویری از برخی طوفان های شدید در دنیا که با خسارات فراوانی همراه بوده را مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید