آخرین خبر/ مرد چینی که وزنش به حدود 230 کیلوگرم می رسد دیگر توانایی خروج از خانه اش را به دلیل وزن بالا نداشت و به دلیل نیاز به درمان مجبور به خروج از خانه شده بود، توسط جرثقیل به بیمارستان منتقل شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید