آخرین خبر/ کدو حلوایی برنده مسابقه ۹۸۴ کیلوگرم وزن داشت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید