آخرین خبر/ نماهنگ زیبای "روز وفا " با صدای علی فانیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید