آخرین خبر/ این جشنواره از قرن 18 برگزار می شود و در لیست میراث یونسکو قرار دارد.42 گروه بر سر جایزه 16هزار یورویی با هم رقابت می کنند و هدف تشکیل یک برج محکم و دمونتاژ آن است بطوریکه فرو نریزد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید