آخرین خبر/ تا به حال داخل اتاق فرمان یک نفتکش غول پیکر را دیده اید؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید