باشگاه خبرنگاران/ درحالیکه کایاک سوار در سواحل نیوزیلند مشغول قایق سواری بود، صحنه ای عجیب رخ داد که توسط دوربین دوستش ضبط گردید.
در این صحنه نشان می دهد، فوک دریایی که یک هشت پای بزرگ در دهان دارد از آب بیرون می آید و طعمه اش را به صورت ورزشکار پرتاب می کند.
کایل مالیندر، کایاک سوار حاضر در صحنه در اینباره گفت: در آن لحظه متوجه نشدم چه اتفاقی رخ داد و چه چیزی به صورتم کوبیده شد و پس از آنکه فیلم را دیدم تازه متوجه قضیه شدم. به نظرم این فوک دیوانه شده بود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید