باشگاه خبرنگاران/ پیامبر(ص) در یکی از جنگ ها برای جلوگیری از صدمه دیدن زره‌ای بزرگ به تن کرده بودند که ناگهان جبرئیل از آسمان نزد ایشان فرود می آید.
در این لحظه جبرئیل که دعایی همراه خود برای حضرت محمد(ص) آورده بود،فرمود:آنچه تو را از آسیب ها حفظ می کند این دعاست،به این صورت که در احاطه اسماء و صفات الهی قرار خواهی گرفت.
خواندن این دعا در هر زمان مفید خواهد بود مخصوصا در شب اول ماه رمضان مستحب است.مرحوم علامه مجلسی نیز قرائت آن را در شبهای قدر هم توصیه کرده اند.
جزئیات بیشتر در این باره را در فیلم زیر مشاهده خواهید کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید